Salons Carlos Quinto

Vergaderruimte in Gent

Vergaderen vormt een essentiële schakel in veel bedrijven. Meestal vergaderen werknemers op dezelfde locatie in het bedrijf zelf. Daarnaast kan men ook telefonisch vergaderen met meerdere personen via dial-in en dial-out. Maar een inspirerende vergaderruimte in Gent heeft zijn efficiëntie voor uiteenlopende vergaderingen al meermaals bewezen.

Een vergaderruimte in Gent dient verschillende doelen

Tijdens een vergadering komen verschillende mensen samen om met elkaar te communiceren, discussiëren, en afspraken te maken. De redenen voor een vergadering in een vergaderzaal in Gent kunnen heel uiteenlopend zijn. Ze kan als doel hebben om informatie te geven, informatie uit te wisselen, meningen te vormen, ideeën te ontwikkelen, besluiten te nemen, of activiteiten te plannen. Een flexibele vergaderruimte in Gent kan de ideale oplossing bieden om projecten voor te stellen aan klanten en partners in een professioneel kader, als ook voor alle andere vergaderingen. Daarnaast kan men ook beroep doen op zaalverhuur in Gent voor de organisatie van seminaries in Gent.

Brainstormen in een vergaderruimte in Gent

Brainstormen is ontwikkeld door de Amerikaan Osborn. Het doel van deze vergadertechniek is om met een groep tot zoveel mogelijk ideeën te komen die een antwoord kunnen bieden op een vraag. Hierbij wil men het mogelijk maken om ieder zijn ideeën spontaan te kunnen brengen. Daarom is het belangrijk dat alle deelnemers aan bod komen. De creativiteit dient maximaal te worden aangewakkerd. Een vergaderruimte in Gent kan bij deze vergadertechniek extra inspirerend werken.

Gekende vergadertechnieken verzameld in een vergaderruimte in Gent

De metaplanmethode is een verfijnde brainstormtechniek, waarbij de probleemaanpak gevisualiseerd wordt aan de hand van kleurkaarten, stickers, en viltstiften.

De SWOT-analyse brengt de sterke en zwakke punten, de belangrijkste opportuniteiten en bedreigingen van een onderwerp in kaart. Het leent er zich goed toe om een situatie te bespreken en beleidsopties te ontwikkelen.

De krachtenveldanalyse bekijkt welke zaken zichtbaar of onzichtbaar weerstand bieden aan een systeem. De zes denkhoeden van de Bono wil mensen er toe aanzetten om problemen op een andere manier te benaderen. Tijdens deze denkhoedvergadering krijgt iedereen een denkhoed en dus invalshoek toegewezen om een situatie op een bepaalde manier te bekijken.

Met een instructievergadering worden de doelstellingen van de vergadering uitgelegd en de taken specifiek verdeeld. De voorzitter is dan sterk aanwezig en leidt een strak overleg. Er wordt geen ruimte voorzien voor discussies, want de besluiten zijn ten slotte al genomen.

De informatieve vergadering stelt het uitwisselen van informatie centraal, met ruimte voor presentaties en het stellen van vragen. Bij de besluitvormende vergadering wordt de voortgang van vooropgestelde taken geëvalueerd. Een professionele vergaderruimte in Gent kan op al deze vergadertechnieken afgestemd worden.

Vergaderruimte in Gent ook perfect voor stand-up

De nieuwste vorm van vergaderen is de stand-up en wordt voornamelijk in  de IT-sector toegepast. Deze korte vergadering waarbij de deelnemers recht blijven staan, maakt deel uit van de Scrumprocedure. Tijdens deze dagelijkse meeting vormen de deelnemers een kring en vertellen ze allen kort wat ze gisteren deden, wat ze vandaag gaan doen, en welke problemen ze ervaren. Met deze manier van vergaderen wordt automatisch minder uitgeweid en komt iedereen meer op tijd, wat de efficiëntie ten goede komt. Kiezen voor een vergaderruimte in Gent biedt veel mogelijkheden.Boek dus snel je vergaderzaal in Gent bij Carlos Quinto.  

Bezoek het gezellig restaurant en theesalon, en de unieke feestzaal, en sterk uitgeruste vergaderzaal van Carlos Quinto. Je kan er terecht voor de professionele organisatie van elk feest, receptie, seminarie, en uitgebreide lunchmogelijkheden en groepsmenu's voor groepen. Neem contact op voor een snelle reservatie voor een restaurant voor groepen in Gent

Contacteer voor reservatie